Meme Estetiği

3 Temmuz 2016

Teknoloji gelişmiş, bu da tıp açısından son derece faydalı olmuştur. Estetik cerrahi, bu sayede, günümüzde estetik alanda harikalar yaratmaktadır. Vücut lekeleri, bölgesel kilolar, küçük göğüsler ve benzeri birçok sorun, estetik uygulamalar ile halledilebilmektedir. Kadınlar ve erkekler, çeşitli fiziksel problemlerini gidermek için estetiğe başvurmaktadır. Estetik çoğu zaman, hızlı, kolay ve kalıcı çözüm vermektedir.

Göğüs estetiği, kadınlar için son derece önemlidir. Tüm kadınlar, göğüslerinin eşit, yeterli büyüklükte ve dik görünmesini ister. Ancak, kadınların büyük bir bölümü göğüslerinden memnun değildir. Bazıları göğüslerinin çok küçük olmasından, bazıları çok büyük olmasından, bazıları da sarkık olmasından dolayı rahatsızdır. Fakat, günümüz şartlarında bu problemler, çok kolay bir şekilde çözülebilmektedir.

Göğüs estetiği çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar, memeleri büyütmek, küçültmek, dikleştirmek ve iki memeyi birbirine eşitlemektir. İçlerinde en yaygın olanın göğüs büyütme olduğu belirtilmektedir.

Göğüs Büyütme Uygulamaları

Göğüs büyütme uygulamaları, göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan veya göğüslerindeki asimetrik bozukluklardan kurtulmak isteyen kadınlar için uygulanmaktadır. Ayrıca, çeşitli kanser ve hastalıklar nedeniyle göğüsleri alınan kadınlara, yeniden meme yapma da bu kategoriye dahildir.

Meme büyütme işlemi için silikon kullanılmaktadır. Farklı özelliklere sahip olan, farklı formlarda silikonlar bulunmaktadır. Bunlar, şekil özelliği bakımından damla protez ve yuvarlak protez olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Damla protezlerin özelliği, dikey çapın yatay çaptan bir miktar daha uzun olup yüksekliğin alt kutupta üst kutuptan daha fazla olmasıdır. Yuvarlak protezlerde ise yatay ve dikey taban çapları birbirine eşittir. Silikonlar, içerik yönünden de ikiye ayrılmıştır. Bunlar silikon içerikli ve serum fizyolojik içerikli şeklindedir. Silikon seçimi çoğu zaman, hastanın vücudu ve seçimlerine göre, doktor tarafından yapılmaktadır.

Göğüs büyütme işlemi öncesinde, hastanın ameliyattan sonra göğüslerinin nasıl olacağı 3D Vectra Simülasyon cihazı ile gösterilmektedir. Bu, hastanın karar vermesini kolaylaştırmaktadır. Hasta onaylarsa, göğüs büyütme estetiği uygulanmaktadır.

Göğüs büyütme uygulamaları fiyatları için belirli bir şey söylenememektedir. Fiyatlar, kullanılacak proteze göre değişiklik gösterebilmektedir. Fiyat bilgisi almak için, muayene olunması gerekmektedir.

Göğüs Küçültme Uygulamaları

Göğüslerin küçük olması kadar, fazla büyük olması da sorun oluşturmaktadır. Fazla büyük göğüsler, kadınları sağlık açısından da olumsuz etkilemektedir. İlerleyen zamanlarda, kamburluğa bile neden olduğu bilinmektedir. Fazla büyük göğüsler fizyolojik sorunların yanı sıra, kadınlar için estetik sorunlar da oluşturmaktadır. Bu nedenle, göğüsleri fazla büyük olan kadınlar, estetiğe başvurmaktadır. Böylelikle kalıcı ve kesin bir çözüm sağlanabilmektedir.

Meme küçültme uygulamaları, göğüsleri vücuduna göre fazla olan veya göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan tüm kadınlar için uygulanabilmektedir. Ameliyat ile göğüsler istenilen oranda küçültülebilmektedir.

Ameliyattan sonra, iyileşme süreci yaklaşık 1 hafta kadardır. Hasta ameliyat olduğu gün, genellikle hastanede tutulur ve 1 gün sonra da taburcu edilir. En az 3-4 gün istirahat etmesi gerekir. Ancak, ameliyattan sonra 4.günde hasta duş alabilecek kadar iyileşmiş olur. 1 haftalık istirahat sonrasında, normal hayatına dönebilir.

Göğüs küçültme ameliyatından sonra, hastanın bir süre sporcu sütyeni kullanması gerekir. Ayrıca, bir süre ağır tempolu egzersiz yapmaması gerekir. İlk başlarda, hafif bir ağrı görülse de bu ağrı, ağrı kesicilerle giderilebilir.

Göğüs Dikleştirme Uygulamaları

Göğüslerinin sarkık olmasından rahatsız olan kadınlar için, göğüs dikleştirme uygulamaları yapılmaktadır. Bu da tıpkı, göğüs büyütme ve küçütme uygulamalarında olduğu gibi, uzman tarafından hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır. Hasta, çoğunlukla ameliyatından 1 gün sonra taburcu edilir. Meme dikleştirme uygulamaları hakkında fiyat bilgisi almak isteyenlerin, muayene olması gerekmektedir.