Baş ve Boyun

Mikrocerrahi tekniğiyle baş ve boyun bölgesinde pek çok organ onarılabilir ya da yeniden oluşturulabilir.

Yüz Transplantasyonuna Alternatifler

Prof. Dr. Murat TOPALAN Yüz transplantasyonunu destekleyen birçok çalışmalar yapmıştır.

Yanık Onarımı

Yanık sonucu yok olan ya da şekli bozulan organların yeniden oluşturulmasıdır.

Onarım Mikrocerrahi

Doğumsal veya sonradan edinilmiş doku kayıplarının, şekil ve işlev bozukluklarının giderilmesini, vücut görünümünün düzeltilmesini hedefleyen bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Plastik, Yunanca “plasticos” tan gelen bir sözcüktür ve “şekillendirmek”, “bir kalıba uydurmak” anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve “yeniden yapmak” anlamına gelir.


Baş Boyun

Mikrocerrahi tekniğiyle baş ve boyun bölgesinde pek çok organ onarılabilir ya da yeniden oluşturulabilir.

Üst Ekstremite

Gövde bölgesinde gerçekleştirilen onarım ameliyatları çok geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir.

Alt Ekstremite

Doku kaybına neden olan acil ve erken dönem yaralanmaların tedavisi ve onarımı da yapılabilir.

Gövde Onarımı

Gövde bölgesinde gerçekleştirilen onarım ameliyatları çok geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir.

Yanık Onarımı

Yanık sonucu yok olan ya da şekli bozulan organların yeniden oluşturulmasıdır.

Yüz Transplantasyonuna Alternatifler

Prof. Dr. Murat TOPALAN Yüz transplantasyonunu destekleyen bir çok çalışmalar yapmıştır.