Kalın Derili Burun Estetiği

22 Temmuz 2016

Son zamanların çılgınlığı Selfie sebebi ile burun estetiği ameliyatları çok daha büyük önem kazandı. Kişilerin yüzlerine uymayan burunları mutsuz olmalarına sebebiyet verdi. Büyük oranda özgüven eksikliklerine neden oldu. Hal böyle olunca burun estetiğine olan ilgi her geçen gün arttı.

Peki burun estetiği yaptıracak olan kişilerin , burun estetiği ameliyat sürecinden önceki beklentileri ile ameliyat sürecinden sonraki dönemde beklentileri birbirini karşılar mı? Kişinin burun estetiğindeki beklentisine göre bu soru olumlu veya olumsuz olarak şekillenir. Burun ameliyatı olacak kişinin;

  • Burun yapısı
  • Daha önce burun ameliyatı olup olmaması
  • Cilt kalitesi
  • Mevcut bir hastalığa sahip olması
  • Kullandığı ilaçlar
  • Kalın deriye sahip olması, sürecini olumsuz yönlendirebilecek önemli faktörlerdir.

Kalın deriye sahip olmak, burun estetiği ameliyatlarında çok tercih edilmeyen bir durum olduğu için dezavantajlı olmak demektir. Kalın deri , burun ameliyatında cerrahın yaptığı ince işçiliği tabir-i caizse bir yorgan gibi kapatır ve dışarıdan görünen asimetrilere sebep olabilir. Ameliyat sonrasında burun ameliyatı olan kişinin beklentisini karşılamayabilir ve mutsuz olmasına neden olabilmektedir. Kalın deriye sahip olanların burun estetiği ameliyatından sonra diğer bir dezavantajları ise iyileşme sürecidir. İyileşme süreçleri, ince derili hastalara nazaran daha uzun sürer. İnce ve orta deriye sahip olan kişilerde , burun estetiği iyileşme süreci 6 ay sürüyor ise bu durum kalın derili hastalarda en az 1 yıldır.

Kalın derili hastaların dezavantajının yanı sıra avantajları da mevcuttur. Kalın deri sayesinde kemik ve kıkırdaktaki deformiteler kapatılır. Dışarıdan görünmez.

Kalın derili kişiler ameliyat edilemez diye bir durum söz konusu değildir. Elbette ameliyatları gerçekleştirilebilir. Ancak kişi ile bu durum detaylı muayene esnasında görüşülmelidir. Kişinin beklenti düzeyi iyi saptanmalıdır. Ameliyat sonrasında olabilecek durumlar iyi anlatılmalı ve similasyon çalışması ile desteklenmelidir.

Kalın deriye sahip olan kişilerin burun estetiği ameliyat sürecinde dikkat etmesi gereken alanında uzman, iyi bir doktor seçmeleridir. Mevcut durumlarının farkında olmaları ve beklenti düzeylerini bu duruma göre belirlemelidirler. İyileşme süreci uzun olsa da sabırla bekledikten sonra yüz güldürücü sonuçlar alacaklardır.